VIOLET POLSANGI


To buy my works, contact me by mail or phone:
violet.polsangi@gmail.com     
+47 976 98 920  

(For artworks over 2000 kr there is an additional 5 % art fee.)   
About my work
   Exhibitions   NFUK    Facebook    Instagram     Privat kunstvisning
Mark


About my work
I am a Persian Norwegian painter living in Oslo, Norway. In my pictures I create abstract worlds, often with elements from both architecture and nature.

I am searching for a tonal balance through contrast or harmony, looking for the voice, vibration and rhythm in geometrical elements. Colours are important for me,  and I always try to combine colours so that they give the unique feeling to my motives.


Om mitt arbeid

I mine verk jobber jeg med abstrakte og romlige verdener som jeg selv får lyst til å vandre inn i og utforske. Jeg bruker ofte elementer fra arkitektur og natur som jeg forenkler til rene geometriske former, flertydige objekter og abstrakte konstruksjoner. For meg har de geometriske formene både stemme og karakter, og sammen uttrykker de både følelser og stemninger på flere plan.
Gjennom fargebruk og komposisjoner utforsker jeg ulike motsetninger som letthet og tyngde, balanse og ubalanse, orden og kaos, flater og perspektiv. Jeg jobber med å få motsetningsfylte elementer til å gå opp i en større helhet og harmoni, gjerne med en undertone av uro.
Med to-kulturell bakgrunn må en stadig prøve få ulike elementer til å gå opp i en ny enhet og identitet. Det er noe av den følelsen jeg prøver å uttrykke i bildene mine.