VIOLET POLSANGI


Er du interessert å kjøpe malerier ta kontakt:
violet.polsangi@gmail.com
+47 976 98 920 

   
Om mitt arbeid    CV og utstillinger    NFUK    Facebook    Instagram 
Mark

Utdannelse

Faglærer i design og kunst,
ved Høgskolen i Oslo
(nå Oslo Met), 2006-2009

Einar Granum Kunstfagskole,
2003-2005

Medlem av NFUK Norsk Forening for Uavhengige Kunstnere

Tidligere utstillinger


Galleri ER, Sandefjord, 2020

Galleri F48, Oslo, 2019


Romeriksutstillingen
(juryert utstilling), 2019

Galleri Hamar Kulturhus,
(juryert utstilling), 2019

Galleri Jesheim, 2019

Vestfossen Kunstlaboratorium,
NFUKs Jubileumsutstilling
(juryert utstilling), 2018 

Galleri  Albin Upp,  Oslo, 2018

Dalype Galleri, Oslo, 2016

Dalype Galleri, Oslo, 2015

Galleri Albin Art, Oslo, 2014

Galleri Vulkan, Oslo, 2013

Galleri Laurense, Stavern, 2012

Galleri Balzac, Oslo, 2008 

Kommende utstillinger

Galleri Unique, Drammen 
10.05 - 11.07. 2020

Galleri Verftsporten, april 2021

Mark